Управителен Съвет

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА КАБ
мандат 2016-2020 год.

Николай Баровски

Николай Баровски

Председател на УС на КАБ

Петкана Бакалова

Петкана Бакалова

заместник-председател на УС на КАБ

02541

Мартин Христов

заместник-председател на УС на КАБ

Атанас Динев

Атанас Динев

член на УС на КАБ

Банко Банов

член на УС на КАБ

Веселин Рангелов

Веселин Рангелов

член на УС на КАБ

00749

Владимир Милков

член на УС на КАБ

Емил Жечев

Емил Жечев

член на УС на КАБ

00408

Емил Сардарев

член на УС на КАБ

Кирил Кирилов

Кирил Кирилов

член на УС на КАБ

Юлия Железова

Юлия Железова

член на УС на КАБ

ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА РЕГИОНАЛНИ КОЛЕГИИ, ЧЛЕНОВЕ НА УС НА КАБ

Иван Маринов

Иван Маринов

Председател на РК Варна

Юрий Любомирски

Юрий Любомирски

Председател на РК Велико Търново

Люба Еленкова

Председател на РК Видин

Петър Киряков

Председател на РК Стара Загора

Калина Мерудийска

Председател на РК Враца

Боян Кръстев

Боян Кръстев

Председател на РК Ловеч

Любомир Любенов

Любомир Любенов

Председател на РК Монтана

00955

Емил Дечев

Председател на РК Плевен

Атанаска Айдемирска

Атанаска Айдемирска

Председател на РК Силистра

Михаил Михайлов

Михаил Михайлов

Председател на РК Перник

Маргарита Козовска

Маргарита Козовска

Председател на РК София - област

Петко Любенов

Петко Любенов

Председател на РК Сливен

Христо Караянков

Христо Караянков

Председател на РК Смолян

Иван Аврамов

Председател на РК София - град

01322

Иван Бакалов

Председател на РК Хасково

Мая Кожухарова-Димитрова

Председател на РК Кюстендил

Красимир Стефанов

Красимир Стефанов

Председател на РК Шумен

Даниела Сивкова

Даниела Сивкова

Председател на РК Ямбол

Здравко Попов

Здравко Попов

Председател на РК Благоевград

Стефан Гевренов

Стефан Гевренов

Председател на РК Бургас

Галя Цонева

Галя Цонева

Председател на РК Търговище

Стоянка Куюмджиева

Стоянка Куюмджиева

член на УС на КАБ

Председател на РК Кърджали

Бойко Столинчев

Бойко Столинчев

член на УС на КАБ

Председател на РК Пазарджик

Петко Костадинов

Петко Костадинов

член на УС на КАБ

Председател на РК Пловдив

Емил Проданов

Емил Проданов

член на УС на КАБ

Председател на РК Разград

Красимир Пампоров

Красимир Пампоров

член на УС на КАБ

Председател на РК Добрич

Мария Стефанова

член на УС на КАБ

Председател на РК Русе

Мария Хлебарова

Мария Хлебарова

член на УС на КАБ

Председател на РК Габрово