Управителен Съвет

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА КАБ
мандат 2020-2024 год.

00749

Владимир Милков

Председател на УС на КАБ

00307

Борислав Борисов

Заместник-председател, Ресор Нормативи

02541

Мартин Христов

Заместник-председател, Ресор Практика

02278

Константин Пеев

Заместник-председател, Ресор Квалификация

02888

Емил Стоянов

Чл. на УС, Председател на Бюджетна комисия

02872

Атанас Ковачев

Чл. на УС, Председател на Комисия по сътр. със сродните браншови орг.и мед.политика

04191

Константин Димов

Чл. на УС, Председател на Комисия по международна дейност

04163

Александър Недев

Член на УС

02200

Мирослав Бойчев

Член на УС

03249

Мартин Микуш

Член на УС

ОПЕРАТИВНО РЪКОВОДСТВО
мандат 2020-2024 год.

00749

Владимир Милков

Председател на УС на КАБ

00307

Борислав Борисов

Заместник-председател, Ресор Нормативи

02541

Мартин Христов

Заместник-председател, Ресор Практика

02278

Константин Пеев

Заместник-председател, Ресор Квалификация

04191

Константин Димов

Чл. на УС, Председател на Комисия по международна дейност

ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА РЕГИОНАЛНИ КОЛЕГИИ, ЧЛЕНОВЕ НА УС НА КАБ

00034

Александър Сандев

Председател на РК Благоевград

02183

Събин Попов

Председател на РК Бургас

03719

Марин Велчев

Председател на РК Варна

Юрий Любомирски

Юрий Любомирски

Председател на РК Велико Търново

Люба Еленкова

Председател на РК Видин

01755

Петър Червеняшки

Председател на РК Враца

Мария Хлебарова

Мария Хлебарова

Председател на РК Габрово

Красимир Пампоров

Красимир Пампоров

Председател на РК Добрич

Радосвета Хаджиева

Председател на РК Кърджали

Даниела Владимирова-Цанкова

Председател на РК Кюстендил

Сергей Денчев

Председател на РК Ловеч

01912

Методи Методиев

Председател на РК Монтана

01074

Петър Мурджев

Председател на РК Пазарджик

04811

Александра Бабунска

Председател на РК Перник

00955

Емил Дечев

Председател на РК Плевен

01451

Чавдар Тенев

Председател на РК Пловдив

Емил Проданов

Емил Проданов

Председател на РК Разград

01125

Ралица Панайотова

Председател на РК Русе

Атанаска Айдемирска

Атанаска Айдемирска

Председател на РК Силистра

Петко Любенов

Петко Любенов

Председател на РК Сливен

Христо Караянков

Христо Караянков

Председател на РК Смолян

03518

Васил Василев

Председател на РК София - град

Борислав Владимиров

Председател на РК София - област

Вичка Колева

Председател на РК Търговище

00717

Нина Танчева

Председател на РК Хасково

Валерий Колев

Председател на РК Шумен

00734

Георги Георгиев

Председател на РК Ямбол