Управителен Съвет

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА КАБ
мандат 2016-2020 год.

Борислав Игнатов

Борислав Игнатов

Председател на УС на КАБ

Петкана Бакалова

Петкана Бакалова

заместник-председател на УС на КАБ

Николай Баровски

Николай Баровски

заместник-председател на УС на КАБ

02541

Мартин Христов

заместник-председател на УС на КАБ

Атанас Динев

Атанас Динев

член на УС на КАБ

Банко Банов

член на УС на КАБ

Веселин Рангелов

Веселин Рангелов

член на УС на КАБ

Владимир Милков

Владимир Милков

член на УС на КАБ

Емил Жечев

Емил Жечев

член на УС на КАБ

Кирил Кирилов

Кирил Кирилов

член на УС на КАБ

Юлия Железова

Юлия Железова

член на УС на КАБ

ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА РЕГИОНАЛНИ КОЛЕГИИ, ЧЛЕНОВЕ НА УС НА КАБ

Иван Маринов

Иван Маринов

Председател на РК Варна

Юрий Любомирски

Юрий Любомирски

Председател на РК Велико Търново

Петър Киряков

Председател на РК Стара Загора

Галина Антова

Галина Антова

Председател на РК Видин

Калина Мерудийска

Председател на РК Враца

Боян Кръстев

Боян Кръстев

Председател на РК Ловеч

Невяна Йонова

Невяна Йонова

Председател на РК Кюстендил

Стефан Нешев

Стефан Нешев

Председател на РК Плевен

Любомир Любенов

Любомир Любенов

Председател на РК Монтана

Атанаска Айдемирска

Атанаска Айдемирска

Председател на РК Силистра

Михаил Михайлов

Михаил Михайлов

Председател на РК Перник

Маргарита Козовска

Маргарита Козовска

Председател на РК София - област

Петко Любенов

Петко Любенов

Председател на РК Сливен

Христо Караянков

Христо Караянков

Председател на РК Смолян

Иван Аврамов

Председател на РК София - град

Маргаритов

Иван Бакалов

Председател на РК Хасково

Красимир Стефанов

Красимир Стефанов

Председател на РК Шумен

Даниела Сивкова

Даниела Сивкова

Председател на РК Ямбол

Здравко Попов

Здравко Попов

Председател на РК Благоевград

Стефан Гевренов

Стефан Гевренов

Председател на РК Бургас

Галя Цонева

Галя Цонева

Председател на РК Търговище

Стоянка Куюмджиева

Стоянка Куюмджиева

член на УС на КАБ

Председател на РК Кърджали

Бойко Столинчев

Бойко Столинчев

член на УС на КАБ

Председател на РК Пазарджик

Петко Костадинов

Петко Костадинов

член на УС на КАБ

Председател на РК Пловдив

Емил Проданов

Емил Проданов

член на УС на КАБ

Председател на РК Разград

Красимир Пампоров

Красимир Пампоров

член на УС на КАБ

Председател на РК Добрич

Мария Стефанова

член на УС на КАБ

Председател на РК Русе

Мария Хлебарова

Мария Хлебарова

член на УС на КАБ

Председател на РК Габрово