Новини

П О К А Н А   Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС) и Камара на строителите в България /КСБ/ в партньорство с Център за енергийна ...

Уважаеми колеги, През тази година станахме свидетели на глобални промени и изостряне на много проблеми в урбанизиранта среда на живот, взаимовръзките с ...

Уважаеми колеги,   На 06 октомври 2020 г. в Хотел Интерконтинентал София ще се състои международната конференция SHARE София 2020.   Специален гост-лектор на...