Новини

Уважаеми колеги, Във връзка с официално искане на КАБ към Министерство на културата да се  проведе  конкурс за директор на НИНКН, той вече е...

Архитектурният факултет към Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" има удоволствието да Ви покани да вземете официално участие в предстоящата IX-та Международна научна конференция по АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО ArCivE 2019 на 31 май - 2 юни 2019 г., гр. Варна Молим да потвърдите Вашето участие. Очакваме Ви! Декан на Архитектурен факултет чл.-кор. проф. д.а.н. арх. Атанас Ковачев   Информация ще намерите тук....

В изпълнение на политиката на пълна прозрачност на КАБ, видеозаписът на 17-то ни Общо събрание, проведеното на 30.11 и 1.12.2018, вече е качен...

МАКТЕР КОНСУЛТ ЕООД   кани членовете на КАБ в събитие с архитектурна насоченост. Трима архитекти - преподаватели в Мадридския архитектурен университет, практикуващи активно професията...

Уважаеми колеги, Камара на архитектите в България осигури безплатен достъп за всички членове до информационни системи СИЕЛА НОРМИ, СИЕЛА ПРАКТИКА и СИЕЛА ПРОЦЕДУРИ. Абонаментът...

Столична община обяви открит конкурс за изготвяне на инвестиционен проект за обект: Детска градина в кв. „Горна баня“, гр. София. Обектът се възлага...

Камара на архитектите в България обжалва обществена поръчка, обявена от Прокуратура на Република България с предмет:  „Проектиране на преустройство на сгради за нуждите...