Новини

Писмо от Зам.-министъра на МРРБ инж. Валентин Йовев - указания относно изработване на проекти на устройствени планове съгласно официално приетата координатна система. ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ...

На основание чл. 4, ал. 2, т. 2.1, чл. 8, ал. 1, т. 3 във връзка с ал. 2 и чл. 10, ал. 4 от Наредбата за реда и начина за провеждане...

МЕЖДУНАРОДНА АКАДЕМИЯ НА АРХИТЕКТУРАТА СЪЮЗ НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ (УАСГ), СОФИЯ  ОРГАНИЗИРАТ  XV СВЕТОВНО ТРИЕНАЛЕ НА АРХИТЕКТУРАТА „ИНТЕРАРХ 2018“ Устойчива архитектура...