Новини

Уважаеми дами и господа, Във връзка с дейността на НСЦ "Темида", регистрирано юридическо лице с нестопанска цел по ЗЮЛНЦ, имаме удоволствието да поканим членовете...

Уважаеми Господа, Конфиндустрия България, Сдружение на италианското предприемачество в страната има удоволствието да Ви покани на конференция ДИЗАЙН И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ, в която ще...

Камарата на архитектите очаква тази седмица да бъде свикана работна група, която да се заеме с изготвянето на нов Закон за устройство на...

СЪЮЗ НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ                   КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ         Изх.№    ПД - 01/25.01.2018                                               Изх.№  ПД - 03 /25.01.2018                                                               С настоящото отворено...