Регистър архитекти

02872 Платена ППП за 2024 г.

арх. Атанас Пламенов Ковачев

арх. Атанас Пламенов Ковачев дипломира в УАСГ специалност Архитектура на 20.02.2002г.

За контакт

Адрес

гр. София,

Уебсайт

http://www.3axis.bg

Рег. № в КАБ

02872

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София А

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Проектантски бюра
ТРИАКСИС ООД