Експертна комисия

арх.Мартин Христов Председател на ЕК

арх.Маргарита Козовска Зам.-председател на ЕК

арх. Белян Белчев

арх. Руси Делев

арх. Доротея Христова

ланд. арх. Веляна Найденова

ланд. арх. Десислава Данчева

Ася Павлова Секретар

e-mail: assya.imi@kab.bg тел.: 02 987 71 81 факс: 02 980 93 15; Работно време: 12.00ч. - 18.00ч.

Правилник за дейността и организацията на работата на Експертната комисия към УС на КАБ

Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Архитектура“ на образователно-квалификационна степен „магис¬тър“ с професионална квалификация „архитект“

Протоколи от заседания
2017г.
Празен раздел. Редактирайте страницата, за да добавите съдържание тук.
Протоколи от заседания
2017г.
2016г.
Празен раздел. Редактирайте страницата, за да добавите съдържание тук.
2015г.
Празен раздел. Редактирайте страницата, за да добавите съдържание тук.
2014г.
Празен раздел. Редактирайте страницата, за да добавите съдържание тук.
2013г.
Празен раздел. Редактирайте страницата, за да добавите съдържание тук.