Експертна комисия

арх.Мартин Христов Председател на ЕК

арх.Маргарита Козовска Зам.-председател на ЕК

арх. Белян Белчев

арх. Руси Делев

арх. Доротея Христова

ланд. арх. Веляна Найденова

ланд. арх. Десислава Данчева

Правилник за дейността и организацията на работата на Експертната комисия към УС на КАБ

Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Архитектура“ на образователно-квалификационна степен „магис¬тър“ с професионална квалификация „архитект“

2017г.
Празен раздел. Редактирайте страницата, за да добавите съдържание тук.
Протоколи от заседания
2020г.
2019г.
2018г.
2017г.
2016г.
Празен раздел. Редактирайте страницата, за да добавите съдържание тук.
2015г.
Празен раздел. Редактирайте страницата, за да добавите съдържание тук.
2014г.
Празен раздел. Редактирайте страницата, за да добавите съдържание тук.
2013г.
Празен раздел. Редактирайте страницата, за да добавите съдържание тук.