Официални писма и становища

Нова форма на легитимация на членовете на КАБ – официално писмо до институциите