Професионална квалификация

Камара на Архитектите в България, съгласно ЗКАИИП организира набор от продължаващи обучения и курсове за професионална квалификация за своите членове и семинари за обмяна на опит, самостоятелно или в партньорство с други организации.

Правилникът за организацията на продължаващото обучение можете да видите ТУКОпределени обучения и курсове могат да носят квалификационни точки, които ще бъдат начислявани към индивидуалния профил  на всеки член при успешното им завършване, както и ще бъде издавано индивидуално удостоверение за преминато обучение.

Също така можете да заявите своето желание за тематика на обучителните курсове.

КАБ, съвместно с партньорски организации разработва и специализирана библиотека в помощ на членовете си.

Използвайте иконите по-долу, за да се запознаете с различните типове материали за допълнителна професионална квалификация.

Библиотека

Полезна техническа информация от производители на компоненти и архитектурни решения

Онлайн обучения

Квалификационни обучения провеждани на страницата на КАБ

Присъствени обучения

Квалификационни обучения изискващи присъствие

Анкети за членове

Допитвания относно обученията за допълнителна квалификация изискващи вашето мнение