Комисия по дисциплинарно производство

ланд. арх. Александър Недев Председател на КДП

арх. Ваня Серафимова Зам.-председател на КДП

ландш.арх. Мирослав Бойчев Заместник-председател на КДП

арх. Мирослав Христов Член

арх. Костадин Палазов Член

арх. Добромир Генов Член

арх. Румен Йотов Член

Арх. Любомира Манчева Технически секретар

e-mail: kab_kdp@abv.bg ; kdp@kab.bg тел.: 02 987 71 81 факс: 02 980 93 15