Държавна администрация

Агенция по геодезия, картография и кадастър

Агенция по геодезия, картография и кадастър

Адрес: гр. София, п.к. 1618,

кв. “Павлово”, ул. “Мусала” 1

Приемна – вход от ул. “Белмекен”

Централа – тел.: 02/ 818 83 83,факс: 02/ 9555333

Изпълнителен директор – тел.: 02/ 818 83 45,факс: 02/ 9 554540

e-mail: acad@cadastre.bg

Контакти – Регионални офиси

Геокартфонд – тел.: 02/818 83 22

e-mail: geokartfond@cadastre.bg

Регистър на правоспособни лица – тел.02/ 8188305,

e-mail: pravosposobnost@cadastre.bg

www.cadastre.bg

 Направление ``Архитектура и градоустройство``

Направление ``Архитектура и градоустройство``

Контакти

Направление “Архитектура и градоустройство”

Адрес:
улица “Сердика” № 5.

Ел. поща:
office@sofia-agk.com

За справки в деловодство:
+359 (0) 2 923 8 221
+359 (0) 2 923 8 354
+359 (0) 2 923 8 358
+359 (0) 2 923 8 353
+359 (0) 2 923 8 359
+359 (0) 2 923 8 363
За справки в архив:
+359 (0) 2 923 8 256
+359 (0) 2 923 8 319

Факс:
+359 (0) 2 980 67 41

Връзка с администратор

Елена Василева – ел. поща: administrator@sofia-agk.com

Център за обслужване на инвеститори

Център за обслужване на инвеститори

Адрес: София 1303, ул. „Овче поле”, №122, България

Телефони.: +359 (2) 8139600
+359 (2) 8139607

Факс: +359 (2) 8139602

E-mail: office@investinsofia.eu

www.investinsofia.eu

Министерство на регионалното развитие и благоустройство

Министерство на регионалното развитие и благоустройство

Дирекция “Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество”
тел.: 02/94 05 430, 02/94 05 216
факс: 02/988 29 54
e-mail: press@mrrb.government.bg

www.mrrb.government.bg