Международни организации и чужди камари

  • Съвет на архитектите в Европа

    Международна организация с нетопанска цел основана през 1990 г. като представителен орган за архитектурната професия в Европейския съюз

  • Орден на архитектите в Румъния