Централен офис

Адрес: 1504 София, ул. „Кракра“ № 11, ет. 2
ОПЕРАТИВНО РЪКОВОДСТВО
арх.Владимир Милков

Председател на УС на КАБ

  office@kab.bg

02/9809315

арх.Константин Пеев

Зам.Председател на УС на КАБ

  office@kab.bg

02/9809315

арх.Мартин Христов

Зам.Председател на УС на КАБ

  office@kab.bg

02/9809315

арх.Борислав Борисов

Зам.Председател на УС на КАБ

  office@kab.bg

02/9809315

ланд.арх.Веселина Калайкова

Член на УС на КАБ

  office@kab.bg

02/9809315

арх.Константин Димов

Член на УС на КАБ

  office@kab.bg

02/9809315

СЕКРЕТАР-КООРДИНАТОРИ
Име Позиция E-mail Телефони
Пенка Ангелова секретар-координатор office@kab.bg 02/9809315
секретар-координатор register@kab.bg 0885/056556
Люсиена Георгиева секретар-координатор info@kab.bg 0894/60 71 56
Емилия Ушакова
юрист
office@kab.bg 02/9809315
поддръжка на уеб сайта  webmaster@kab.bg