Централен офис

Адрес: 1504 София, ул. „Кракра“ № 11, ет. 2
ОПЕРАТИВНО РЪКОВОДСТВО
арх.Николай Баровски

Председател на УС на КАБ

  office@kab.bg

02/9809315

арх.Петкана Бакалова

Зам.председател на УС на КАБ

  office@kab.bg

02/9809315

арх.Мартин Христов

Зам.председател на УС на КАБ

  office@kab.bg

02/9809315

ланд.арх.Веселин Рангелов

Член на УС на КАБ

  office@kab.bg

02/9809315

арх.Атанас Динев

Член на УС на КАБ

  office@kab.bg

02/9809315

СЕКРЕТАР-КООРДИНАТОРИ
Име Позиция E-mail Телефони
Пенка Ангелова секретар-координатор office@kab.bg 02/9809315
Ралица Панчева секретар-координатор register@kab.bg 02/9809315
Люсиена Георгиева секретар-координатор info@kab.bg 0885/83 15 41
Емилия Ушакова
signal@kab.bg 02/9809315
 Ай-Консулт поддръжка на уеб сайта  webmaster@kab.bg 0889 07 36 08