Централен офис

ОПЕРАТИВНО РЪКОВОДСТВО
арх. Борислав Игнатов

Председател на УС на КАБ

  office1@kab.bg

02/9809315

арх.Петкана Бакалова

Зам.председател на УС на КАБ

  office1@kab.bg

02/9809315

арх.Мартин Христов

Зам.председател на УС на КАБ

  office1@kab.bg

02/9809315

арх.Николай Баровски

Зам.председател на УС на КАБ

  office1@kab.bg

02/9809315

ланд.арх.Веселин Рангелов

Член на УС на КАБ

  office1@kab.bg

02/9809315

арх.Атанас Динев

Член на УС на КАБ

  office1@kab.bg

02/9809315

СЕКРЕТАР-КООРДИНАТОРИ
Име Позиция E-mail Телефони
Пенка Ангелова секретар-координатор office1@kab.bg 02/9809315
Галина Манева секретар-координатор register@kab.bg 02/9809315
арх. Любомира Манчева секретар-координатор kmde@kab.bg 02/9809315
 Ай-Консулт поддръжка на уеб сайта  webmaster@kab.bg 0889073608