Контролен Съвет

арх. Костадин Христов Председател на КС

арх. Николай Баровски, член на КС

арх. Христо Венков, член на КС

арх. Банко Банов, член на КС

арх. Пламен Генов, член на КС

арх. Петър Стрясков, член на КС

арх. Христо Чепилев, член на КС

Люсиена Георгиева - Технически секретар

e-mail: kab_ks@abv.bg ; тел.: 02 987 71 81, 02 980 93 15