Контролен Съвет

арх. Христо Чепилев Председател на КС

арх. Красимир Язов Зам.-председател на КС

арх. Емил Василев Заместник-председател на КС

арх. Георги Бачев Член

арх. Борислав Владимиров Член

арх. Станчо Веков Член

арх. Събин Попов Член

Люсиена Георгиева - Технически секретар

e-mail: kab_ks@abv.bg ; тел.: 02 987 71 81, 02 980 93 15