Страници на Регионални Колегии

На подстраниците тук можете да откриете публикации и информация относно всяка една от Регионалните Колегии на КАБ. Можете да се запознаете с членовете на управителните съвети, координати на технически лица и работно време на всеки офис, както и финансови отчети, протоколи от събрания, новини, известия и други полезни линкове.