РК София-град

Обща информация

Добре дошли на страницата на регионалната колегия. По-долу можете да откриете полезна информация относно нашата дейност и работно време.

Технически изпълнител: Елена Бикова; урб. Йоана Илиева

Касиер-счетоводител: Василка Спандониева

Адрес: 1504 София, ул.”Кракра” № 11, Централен дом на архитекта, ет. 1, ст.3-4

Работно време: 9:30-18:00 ч.

Е-mail: kab.rksofia@gmail.com

Телефони: 0888 301 413

Сайт: www.kab-sofia.bg

Фейсбук профил: https://www.facebook.com/RC.Sofiya.grad/

Управителен съвет

Председател

Зам. председатели

02888

Емил Стоянов

Чл. на УС, Председател на Бюджетна комисия

Членове на съвета

03346

Николай Хаджимарински

Председател на Арх. Колегия “А”

00614

Румяна Борисова

Председател на Арх. Колегия “Б”

Николай Колев

Председател на Арх. Колегия “Е”

Полезни връзки
Новини