РК София-град

Обща информация

Добре дошли на страницата на регионалната колегия. По-долу можете да откриете полезна информация относно нашата дейност и работно време.

Технически изпълнител: Елена Бикова; ланд.арх. Даниела Стайкова

Касиер-счетоводител: Василка Спандониева

Адрес: 1504 София, ул.”Кракра” № 11, Централен дом на архитекта, ет. 1, ст.3-4

Работно време: 9:30-18:00 ч.

Е-mail: kab_sofia@abv.bg

Телефони: 0888 301 413

Сайт: www.kab-sofia.bg

Фейсбук профил: https://www.facebook.com/RC.Sofiya.grad/

Управителен съвет

Председател

Зам. председатели

02888

Емил Стоянов

Чл. на УС, Председател на Бюджетна комисия

Членове на съвета

Николай Хаджимарински

Председател на Арх. Колегия “А”

Румяна Борисова

Председател на Арх. Колегия “Б”

Николай Колев

Председател на Арх. Колегия “Е”

Полезни връзки
Новини