Регистър архитекти

Веселин Рангелов Платена ППП за 2022 г.

ланд.арх. Веселин Петров Рангелов

ланд.арх. д-р Веселин Рангелов е първият председател на Архитектурна колегия "Ж" /ландшафтни архитекти/ към Регионална колегия "София град" в Камарата на архитектите в България. През 2012 последователно е избран за член на УС на РК "София-град", член на УС на КАБ, а в последствие и за член на Оперативното ръководство на КАБ носител е на: • Голямата награда на националния конкурс "АРХИДЕЯ"2005, с проекта за парк "Белене"- част от природен парк "Персина" • Първа награда на публиката на националния конкурс "АРХИДЕЯ"2007 в категория "Градоустройствени решения", с проекта за парк "Арпезос-Север" • Първа награда на публиката на националния конкурс "АРХИДЕЯ"2007 в категория "Реконструкции, модернизации и адаптации" с проекта за "Реконструкция на градски площад в гр. Дидимотико"- Гърция • Първа награда в националния конкурс "АРХИДЕЯ"2008 в категория "Устройствено планиране, паркоустройство и опазване на ландшафта" с проекта за "Рекултивация и реконструкция на каменна кариера в с. Мало бучино" • Втора награда на национален конкурс за парк "Арпезос-север и бизнеспарк", гр. Кърджали, 2006 г. • Второ място на конкурс за "Благоустройство и паркоустройство на пешеходна зона" гр. Разград, 2007 г. • Сграда на годината в категория образование и спорт с "МАРКАН ПРОЕКТ" ООД за "Американо-английска академия" Лозен 2015 г. По настоящем д-р Рангелов е управител на "ЛАНДШАФТ ПРОЕКТ" ЕООД и "УРБАН СКЕЙП" ЕООД и член на Управителния съвет и Оперативното ръководствона КАБ. От 2001г. е преподавател в катедра "ПАРКОВО И ЛАНДШАФТНО ПРОЕКТИРАНЕ" в ЛТУ, а в периода 2003-2007 е бил хоноруван преподавател в катедра "ГРАДОУСТРОЙСТВО" на УАСГ. Член е на Съюза на ландшафтните архитекти /СЛА/ и редакционната колегия на списание "ЛАНДШАФТНА АРХИТЕКТУРА". За последните 10 години има, реализирани над 700 паркоустройствени проекти, редица научни и научно-популярни публикации, участвал е в експертни групи и съвети към Столична община и Министерски съвет, в организационни комитети и комисии на редица пленери и конкурси. Проектантските интересите на ланд.арх.д-р Веселин Рангелов са предимно в областта на съвременната ландшафтна архитектура, озеленяване на населените места и урбанистика, както и всички аспекти на професията ландшафтен архитект. Проектантската му дейност обхваща широк спектър от обекти- от малки дворни пространства /еднофамилни къщи/ през офис и бизнес сгради /МОЛ Сердика, Технополис, Бриколаж, Била, Баумакс и т.н./ до големи градски пространства и паркове /Цар-Симеонова градина гр. Пловдив, Централна градска част гр. Приморско, Площад и пешеходна зона в гр. Дидимотико-Гърция, Пешеходна зона гр. Разград, Концепция за развитие на К.К. Албена, Парк "Арпезос-Север", крайградски парк "Мало бучино", районен парк "Дъбника" гр. Враца и т.н./. Научните интереси са в областта, както на недвижимите културни ценности и проучване на историческите аспекти на благоустройството, така и в съвременното паркоустрояване на населените места у нас и в чужбина. През 2015 г. бе и публичната му защита на докторат на тема: "Пространствена организация в дворовете на манастирските комплекси в България".

За контакт

Адрес

София, бул. "Климент Охридски" №10, ет.4, офис 419

Уебсайт

http://www.landscapeproject.eu

Рег. № в КАБ

03887

Професионална квалификация

Ландшафтен Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София Ж

Том и Раздел

Том: IV , Раздел: I