Регистър архитекти

03768 Платена ППП за 2021 г.

арх. Мария Евтимова Горанова

https://avisionbg.eu/interview/

За контакт

Уебсайт

http://www.avisonbg.eu

Рег. № в КАБ

03768

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София Д-Подуяне

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I