Регистър архитекти

04281 Платена ППП за 2022 г.

арх. Костадин Славчев Попов

За контакт

Уебсайт

http://04281

Рег. № в КАБ

04281

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София Г

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Проектантски бюра
НЮ ЛЕЪР – Костадин Попов ЕТ