Регистър архитекти

02779 Платена ППП за 2021 г.

арх. Евгени Ивайлов Велев

За контакт

Адрес

Рег. № в КАБ

02779

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София Г-Красно село

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Допълнителни сертификати (1)