Регистър архитекти

Платена ППП за 2020 г.

арх. Красимир Анастасов Язов

Рег. № в КАБ

00480

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София А-Студентска

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Проектантски бюра
ЯЗОВ-СОЛАР ЕООД