Регистър архитекти

Платена ППП за 2021 г.

арх. Красимир Анастасов Язов

За контакт

Адрес

София 1797, кв. Мусагеница, бл. 83, вх. А, ет. 2, ап. 3

Рег. № в КАБ

00480

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София А-Студентска

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Допълнителни сертификати (1)
Проектантски бюра
ЯЗОВ-СОЛАР ЕООД