Регистър архитекти

02347 Платена ППП за 2022 г.

арх. Любомир Георгиев Георгиев

Водя неравна битка за графики към ЗУТ и Наредба 7 (в частност за премахване на т.нар. "Еднометрови ивици"), както и за дигитализация при одобряване на инвестиционните проекти. Предлагам към “Български архитектурни награди" да се присъжда и специална награда на администраторите, които не изискват "еднометрови ивици" и/или "Еркери до 1,5м"

За контакт

Адрес

archlubogeorgiev@gmail.com

Уебсайт

http://www.tectonis.com

Рег. № в КАБ

02347

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София Е

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Проектантски бюра
Тектонис ЕООД