Регистър архитекти

02808 Платена ППП за 2021 г.

арх. Здравко Венцеславов Кузманов

За контакт

Адрес

София, 1618 жк. Бъкстон, ул. Чинар 4, офис 4

Уебсайт

http://www.dmdesignbg.com

Рег. № в КАБ

02808

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София Г-Красно село

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Допълнителни сертификати (1)
Проектантски бюра
ДИ ЕМ-ДИЗАЙН ООД