Регистър архитекти

03518 Платена ППП за 2021 г.

арх. Васил Иванов Василев

Рег. № в КАБ

03518

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София А-Младост

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Допълнителни сертификати (1)
Проектантски бюра
АРХИГРУП ЕООД