Регистър архитекти

Платена ППП за 2019 г.

арх. Васил Иванов Василев

За контакт

Адрес

гр.София-1715, жк."Младост 4", бл.473 А, вх.4, ет.1, ап.1

Рег. № в КАБ

03518

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София А-Младост

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Проектантски бюра
АРХИГРУП ЕООД