Регистър архитекти

Платена ППП за 2022 г.

арх. Жанета Тодорова Грънчева-Колева

За контакт

Адрес

гр.София 1142, ул."Гургулят" 10, ет.6, ап.8

Рег. № в КАБ

01693

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София В

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Декларарирани данни:
  • Работи, като служител към фирма с предмет на дейност "строителство":