Регистър архитекти

Платена ППП за 2020 г.

арх. Борислав Янков Борисов

За контакт

Адрес

гр.София, жк."Света Троица" бл.150, вх.В, ет.5, ап.60

Рег. № в КАБ

00307

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София Б-Илинден

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I