Регистър архитекти

00307 Платена ППП за 2024 г.

арх. Борислав Янков Борисов

Рег. № в КАБ

00307

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София Б

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I