Регистър архитекти

Платена ППП за 2021 г.

ланд.арх. Десислав Георгиев Евлогиев

Рег. № в КАБ

05819

Професионална квалификация

Ландшафтен Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София Ж-Младост

Том и Раздел

Том: IV , Раздел: I