Регистър архитекти

05819 Платена ППП за 2022 г.

ланд.арх. Десислав Георгиев Евлогиев

Рег. № в КАБ

05819

Професионална квалификация

Ландшафтен Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София Ж

Том и Раздел

Том: IV , Раздел: I