Регистър архитекти

02888 Платена ППП за 2021 г.

арх. Емил Светозаров Стоянов

Рег. № в КАБ

02888

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София Г-Красно село

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Допълнителни сертификати (1)