Плащания към КАБ

ТАКСИ СВЪРЗАНИ С ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Годишни плащания на проектантска правоспособност и/или членски внос
 • Годишна вноска за членство и годишна вноска за проектантска правоспособност / ППП / – за една календарна година е в размер на 240лв.
 • Годишна вноска за членство и годишна вноска за проектантска правоспособност / ОПП / – за една календарна година е в размер на 180лв.
 • Годишна вноска за членство – за една календарна година е в размер на 84лв.

===========================================

За нови членове таксите се формират по следния принцип

 • Вноска за членство и  проектантска правоспособност / ППП / по 13 лв. на месец считано от месеца на приемане в КАБ до края на календарната година+ 84лв. годишна такса за членство
 • Вноска за членство и  проектантска правоспособност / OПП / по 8 лв. на месец считано от месеца на приемане в КАБ до края на календарната година+ 84лв. годишна такса за членство
 • Годишна вноска за членство – за една календарна година е в размер на 84лв. без значение от месеца на членство в КАБ

===========================================

Вносна бележка_КАБ РК БЛАГОЕВГРАД

Вносна бележка_КАБ РК БУРГАС

Вносна бележка_КАБ РК ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Вносна бележка КАБ РК ВАРНА

Вносна бележка_КАБ РК ВИДИН

Вносна бележка_КАБ РК ВРАЦА

Вносна бележка_КАБ РК ГАБРОВО

Вносна бележка_КАБ РК ДОБРИЧ

Вносна бележка_КАБ РК КЪРДЖАЛИ

Вносна бележка_КАБ РК КЮСТЕНДИЛ

Вносна бележка_КАБ РК ЛОВЕЧ

Вносна бележка_КАБ РК МОНТАНА

Вносна бележка_КАБ РК ПАЗАРДЖИК

Вносна бележка_КАБ РК ПЕРНИК

Вносна бележка_КАБ РК ПЛЕВЕН

Вносна бележка_КАБ РК ПЛОВДИВ

Вносна бележка_КАБ РК РАЗГРАД

Вносна бележка_КАБ РК РУСЕ

Вносна бележка_КАБ РК СИЛИСТРА

Вносна бележка_КАБ РК СЛИВЕН

Вносна бележка_КАБ РК СМОЛЯН

Вносна бележка_КАБ РК СОФИЯ ГРАД

Вносна бележка_КАБ РК СОФИЯ-ОБЛАСТ

Вносна бележка_КАБ РК СТАРА ЗАГОРА

Вносна бележка_КАБ РК ТЪРГОВИЩЕ

Вносна бележка_КАБ РК ШУМЕН

Вносна бележка КАБ РК ХAСКОВО

Вносна бележка_КАБ РК ЯМБОЛ

Плащания при кандидатстване за ново членство в КАБ за признаване на професионална квалификация „архитект”, 'ландшафтен архитект" или "урбанист", придобита в акредитиран български университет
 1. При подаване на документи към Комисията по регистър се заплаща първоначално само такса от 18лв.  за разглеждане на документите
 • Такса за разглеждане на документи на стойност 18 лв.

Възможни начини за плащане:

– Генериране на вносна бележка с данни за банков превод образец 11

– Онлайн плащане

2.  След потвърждение от Комисията по регистър за приемане в КАБ със съответната призната правоспособност в срок от един месец се заплащат еднократно:

 • Встъпителна вноска на новоприети членове на КАБ на стойност 156 лв.образец 1

Възможни начини на плащане:

– Генериране на вносна бележка с данни за банков превод образец 23

– Онлайн плащане

 • Такса за изработване на удостоверения и личен печат в размер на 390 лв.

– Генериране на вносна бележка с данни за банков превод образец Oбразец 5

– Онлайн плащане

 • Такса за ППП или ОПП от месеца на приемане до края на годината

– Вноска за Пълна проектантска правоспособност / ППП /  по 1/12 от годишната вноска за месеците от календарната година, в които са придобили правоспособност, като сумата се заплаща след решението на УС

– Генериране на вносна бележка с данни за банков превод образец

– Онлайн плащане

– Вноска за Ограничена проектантска правоспособност / ОПП /  по 1/12 от годишната вноска за месеците, в които са придобили правоспособност, като сумата се заплаща след решението на УС;

– Генериране на вносна бележка с данни за банков превод образец

– Онлайн плащане

Плащания при кандидатстване за ново членство в КАБ за признаване на професионална квалификация „архитект”, 'ландшафтен архитект" или "урбанист", придобита в друга страна член на Европейския съюз
 1. При подаване на документи към Комисията по регистър се заплаща първоначално само такса от 18лв.  за разглеждане на документите, както и такса за признаване на чуждестранната диплома
 • Такса за разглеждане на документи на стойност 18лв.

Възможни начини за плащане:

– Генериране на вносна бележка с данни за банков превод образец 11

– Онлайн плащане

 • Такса за разглеждане на удостоверения за признаване на професионална квалификация „архитект”, придобита в друга страна член на Европейския съюз на стойност 260 лв.

Възможни начини за плащане:

– Генериране на вносна бележка с данни за банков превод образец 8

-Онлайн плащане

2.  След потвърждение от Комисията по регистър за приемане в КАБ със съответната призната правоспособност в срок от един месец се заплащат еднократно:

 • Встъпителна вноска на новоприети членове на КАБ на стойност 156лв.образец 1

Възможни начини на плащане:

– Генериране на вносна бележка с данни за банков превод образец 23

– Онлайн плащане

 • Такса за изработване на удостоверения и личен печат в размер на 390 лв.

– Генериране на вносна бележка с данни за банков превод образец 5

– Онлайн плащане

 • Такса за ППП или ОПП от месеца на приемане до края на годината

– Вноска за Пълна проектантска правоспособност / ППП /  по 1/12 от годишната вноска за месеците от календарната година, в които са придобили правоспособност, като сумата се заплаща след решението на УС

– Генериране на вносна бележка с данни за банков превод образец

– Онлайн плащане

– Вноска за Ограничена проектантска правоспособност / ОПП /  по 1/12 от годишната вноска за месеците, в които са придобили правоспособност, като сумата се заплаща след решението на УС;

– Генериране на вносна бележка с данни за банков превод образец

– Онлайн плащане

Възстановяване на проектантска правоспособност

1.Такса за разглеждане на заявлениe на стойност 18лв.

Възможни начини на плащане:

-Генериране на вносна бележка за банков превод образец

-Онлайн плащане

2. Възстановителна вноска на стойност 50лв.

-Генериране на вносна бележка за банков превод образец 2

-Онлайн плащане

3.Такса за ППП или ОПП от месеца на приемане до края на годината

– Вноска за Пълна проектантска правоспособност / ППП /  по 1/12 от годишната вноска за месеците от датата на възстановяване до края на годината

– Генериране на вносна бележка с данни за банков превод образец

– Онлайн плащане

– Вноска за Ограничена проектантска правоспособност / ОПП /  по 1/12 от годишната вноска за месеците от датата на възстановяване до края на годината;

– Генериране на вносна бележка с данни за банков превод образец

– Онлайн плащане

Промяна на проектантска правоспособност

1.Такса за разглеждане на заявлениe на стойност 18лв.

Възможни начини на плащане:

-Генериране на вносна бележка за банков превод  образец 23

-Онлайн плащане

2. Доплащане за разликата в проектантската правоспособност от датата на промяната по 5лв. на месец до края на годината

3. Такса за изработване на ново удостоверение и личен печат на стойност 195 лв.

Възможни начини на плащане:

– Генериране на вносна бележка за банков превод Oбразец_6

– Онлайн плащане

Такса за разглеждане на удостоверения за признаване на професионална квалификация "архитект", "урбанист","ландшафтен архитект", придобита в друга страна член на Европейския съюз

Възможни начини на плащане:

-Генериране на вносна бележка за банков превод

 • Стандартна услуга, извършвана за срок от 1 месец – 60 лева образец 9
 • Бърза услуга, извършвана за срок от 5 работни дни – 120 лева образец 10

-Онлайн плащане

 • Стандартна услуга, извършвана за срок от 1 месец – 60 лева
 • Бърза услуга, извършвана за срок от 5 работни дни – 120 лева
Такса за разглеждане на заявления за издаване на удостоверение, свързано с придобита или призната професионална квалификация „архитект” на територията на Република България, с цел упражняването й на територията на друга страна член на Европейския съюз
 • Стандартна услуга, извършвана за срок от 1 месец – 60 лева;

– Генериране на вносна бележка за банков превод образец 9

– Онлайн плащане

 • Бърза услуга, извършвана за срок от 5 работни дни – 120 лева.

– Генериране на вносна бележка за банков превод образец 10

– Онлайн плащане

Такса за издаване на удостоверение, което изисква подробна справка от архив
 • Стандартна услуга от 5 работни дни  на стойност 36 лв.

-Генериране на вносна бележка за банков превод образец 25

-Онлайн плащане

 • Експресна услуга в срок от 3 календарни дни на стойност 72 лв.

-Генериране на вносна бележка за банков превод образец 26

-Онлайн плащане

Такси за изработване на повредени,изгубени документи или печат
 • Такса за изработване на нов печат 195 лв.

-Генериране на вносна бележка за банков превод  Oбразец_6

-Онлайн плащане

 • Такса за изработване повторно на удостоверение на стойност 24 лв.

-Генериране на вносна бележка за банков превод – образец 21

-Онлайн плащане

Такси свързани с проектантски бюра и дружества

Такса за регистрация на проектантско бюро

-Генериране на вносна бележка за банков превод на стойност 72 лв.- образец 13

-Онлайн плащане

Такса за промени в регистрацията на проектантско бюро

-Генериране на вносна бележка за банков превод на стойност 36 лв.- образец 14

-Онлайн плащане

Такса за регистрация на чуждестранно проектантско бюро от ЕС в Република България

-Генериране на вносна бележка за банков превод на стойност 72лв.  образец 17

-Онлайн плащане

Такса за регистрация на чуждестранно проектантско бюро от трети държави в Република България
Празен раздел. Редактирайте страницата, за да добавите съдържание тук.
Такса за регистрация на дружество с участие на чуждестранен архитект (чуждестранни архитекти) в Република България
Празен раздел. Редактирайте страницата, за да добавите съдържание тук.
Такса за регистрация на дружество

-Генериране на вносна бележка за банков превод на стойност 72лв. образец 15

-Онлайн плащане

Такса за промени в регистрацията на дружество

-Генериране на вносна бележка за банков превод на стойност 36лв. образец 16

-Онлайн плащане

Такси свързани с регистрация на договори за проектиране

Такса за издаване на удостоверения за регистриран договор

-Генериране на вносна бележка за банков превод образец 20

-Онлайн плащане

Такси свързани с Комисията по дисциплинарно производство

Такса за разглеждане на заявление и жалби към КДП

-Генериране на вносна бележка за банков превод на стойност 240лв. за разглеждане на заявления и жалби към Комисията по дисциплинарно производство от трети лица и не членове на КАБ образец_240

-Онлайн плащане