Плащания към КАБ

ТАКСИ СВЪРЗАНИ С ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Годишни плащания на проектантска правоспособност и/или членски внос за членове на КАБ

2024 година

 • Годишна вноска за членство и годишна вноска за проектантска правоспособност / ППП / – за една календарна година е в размер на 300 лв.
 • Годишна вноска за членство и годишна вноска за проектантска правоспособност / ОПП / – за една календарна година е в размер на 225 лв.
 • Годишна вноска за членство – за една календарна година е в размер на 105 лв.

===========================================

За нови членове таксите се формират по следния принцип:

2024 година

 • Вноска за членство и  проектантска правоспособност / ППП / по 16,25 лв. на месец считано от месеца на приемане в КАБ до края на календарната година+ 105 лв. годишна такса за членство
 • Вноска за членство и  проектантска правоспособност / OПП / по 10 лв. на месец считано от месеца на приемане в КАБ до края на календарната година+ 105 лв. годишна такса за членство
 • Годишна вноска за членство – за една календарна година е в размер на 105 лв. без значение от месеца на членство в КАБ

===========================================

Вносна бележка_КАБ РК БЛАГОЕВГРАД

Вносна бележка_КАБ РК БУРГАС

Вносна бележка_КАБ РК ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Вносна бележка КАБ РК ВАРНА

Вносна бележка_КАБ РК ВИДИН

Вносна бележка_КАБ РК ВРАЦА

Вносна бележка_КАБ РК ГАБРОВО

Вносна бележка_КАБ РК ДОБРИЧ

Вносна бележка_КАБ РК КЪРДЖАЛИ

Вносна бележка_КАБ РК КЮСТЕНДИЛ

Вносна бележка_КАБ РК ЛОВЕЧ

Вносна бележка_КАБ РК МОНТАНА

Вносна бележка_КАБ РК ПАЗАРДЖИК

Вносна бележка_КАБ РК ПЕРНИК

Вносна бележка_КАБ РК ПЛЕВЕН

Вносна бележка_КАБ РК ПЛОВДИВ

Вносна бележка_КАБ РК РАЗГРАД

Вносна бележка_КАБ РК РУСЕ

Вносна бележка_КАБ РК СИЛИСТРА

Вносна бележка_КАБ РК СЛИВЕН

Вносна бележка_КАБ РК СМОЛЯН

Вносна бележка_КАБ РК СОФИЯ ГРАД

Вносна бележка_КАБ РК СОФИЯ-ОБЛАСТ

Вносна бележка_КАБ РК СТАРА ЗАГОРА

Вносна бележка_КАБ РК ТЪРГОВИЩЕ

Вносна бележка_КАБ РК ШУМЕН

Вносна бележка КАБ РК ХAСКОВО

Вносна бележка_КАБ РК ЯМБОЛ

Плащания при кандидатстване за НОВО ЧЛЕНСТВО в КАБ за признаване на ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ за „архитект”, "ландшафтен архитект" или "урбанист", придобита в акредитиран български университет
 1. При подаване на документи към Комисията по регистър се заплащат еднократно следните такси:
 • Такса за разглеждане на документи на стойност /40 лв. без ДДС/ 48 лв. с ДДС – бланка на вносна бележка с данни за банков превод образец 11
 • Встъпителна вноска на новоприети членове на КАБ на стойност 156 лв.образец 1
 • Такса за издаване на удостоверение и личен печат по заявление за вписване в регистъра на КАБ по чл. 6, т. 1 от ЗКАИИП (на лицата с пълна проектантска правоспособност) – 0,5 МРЗ без ДДС – 466.50 лв. (с ДДС – 559.80 лв.) – бланка на вносна бележка с данни за банков превод Образец 5

2.  След потвърждение от Комисията по регистър за приемане в КАБ със съответната призната правоспособност в срок от две седмици се заплаща:

 • Членски внос в размер на 105 лв. за 2024 и такса за ППП от месеца на приемане до края на годината – вноска за Пълна проектантска правоспособност / ППП /  по 1/12 от годишната вноска за месеците от календарната година, в които са придобили правоспособност –  16,25лв. на месец за 2024 . Таксата се заплаща към сметката на съответната регионална колегия, в която члеува проектанта:

Вносна бележка_КАБ РК БЛАГОЕВГРАД

Вносна бележка_КАБ РК БУРГАС

Вносна бележка_КАБ РК ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Вносна бележка КАБ РК ВАРНА

Вносна бележка_КАБ РК ВИДИН

Вносна бележка_КАБ РК ВРАЦА

Вносна бележка_КАБ РК ГАБРОВО

Вносна бележка_КАБ РК ДОБРИЧ

Вносна бележка_КАБ РК КЪРДЖАЛИ

Вносна бележка_КАБ РК КЮСТЕНДИЛ

Вносна бележка_КАБ РК ЛОВЕЧ

Вносна бележка_КАБ РК МОНТАНА

Вносна бележка_КАБ РК ПАЗАРДЖИК

Вносна бележка_КАБ РК ПЕРНИК

Вносна бележка_КАБ РК ПЛЕВЕН

Вносна бележка_КАБ РК ПЛОВДИВ

Вносна бележка_КАБ РК РАЗГРАД

Вносна бележка_КАБ РК РУСЕ

Вносна бележка_КАБ РК СИЛИСТРА

Вносна бележка_КАБ РК СЛИВЕН

Вносна бележка_КАБ РК СМОЛЯН

Вносна бележка_КАБ РК СОФИЯ ГРАД

Вносна бележка_КАБ РК СОФИЯ-ОБЛАСТ

Вносна бележка_КАБ РК СТАРА ЗАГОРА

Вносна бележка_КАБ РК ТЪРГОВИЩЕ

Вносна бележка_КАБ РК ШУМЕН

Вносна бележка КАБ РК ХAСКОВО

Вносна бележка_КАБ РК ЯМБОЛ

Плащания при кандидатстване за НОВО ЧЛЕНСТВО в КАБ за признаване ОГРАНИЧЕНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ за „архитект”, "ландшафтен архитект" или "урбанист", придобита в акредитиран български университет
 1. При подаване на документи към Комисията по регистър се заплаща следните такси:
 • Такса за разглеждане на документи на стойност /40 лв. без ДДС/ 48 лв. с ДДС – бланка на вносна бележка с данни за банков превод образец 11
 • Встъпителна вноска на новоприети членове на КАБ на стойност 156 лв.образец 1
 • Такса за изработване на удостоверения и личен печат за ОПП в размер на –/0,25 МРЗ без ДДС – 233.25 лв./ 279.90 лв.с ДДС – бланка на вносна бележка с данни за банков превод ОБРАЗЕЦ

2.  След потвърждение от Комисията по регистър за приемане в КАБ със съответната призната правоспособност в срок от две седмици са:

 • Членски внос в размер на 84 лв. за 2022 и 105 лв. за 2023 и такса за ОПП от месеца на приемане до края на годината – вноска за ограничен проектантска правоспособност / ОПП /  по 1/12 от годишната вноска за месеците от календарната година, в които са придобили правоспособност – 8 лв. на месец за 2022 и 12 лв. на месец за 2023 . Таксата се заплаща към сметката на съответната регионална колегия, в която члеува проектанта:

– Вноска за Ограничена проектантска правоспособност / ОПП /  по 1/12 от годишната вноска за месеците, в които са придобили правоспособност

Вносна бележка_КАБ РК БЛАГОЕВГРАД

Вносна бележка_КАБ РК БУРГАС

Вносна бележка_КАБ РК ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Вносна бележка КАБ РК ВАРНА

Вносна бележка_КАБ РК ВИДИН

Вносна бележка_КАБ РК ВРАЦА

Вносна бележка_КАБ РК ГАБРОВО

Вносна бележка_КАБ РК ДОБРИЧ

Вносна бележка_КАБ РК КЪРДЖАЛИ

Вносна бележка_КАБ РК КЮСТЕНДИЛ

Вносна бележка_КАБ РК ЛОВЕЧ

Вносна бележка_КАБ РК МОНТАНА

Вносна бележка_КАБ РК ПАЗАРДЖИК

Вносна бележка_КАБ РК ПЕРНИК

Вносна бележка_КАБ РК ПЛЕВЕН

Вносна бележка_КАБ РК ПЛОВДИВ

Вносна бележка_КАБ РК РАЗГРАД

Вносна бележка_КАБ РК РУСЕ

Вносна бележка_КАБ РК СИЛИСТРА

Вносна бележка_КАБ РК СЛИВЕН

Вносна бележка_КАБ РК СМОЛЯН

Вносна бележка_КАБ РК СОФИЯ ГРАД

Вносна бележка_КАБ РК СОФИЯ-ОБЛАСТ

Вносна бележка_КАБ РК СТАРА ЗАГОРА

Вносна бележка_КАБ РК ТЪРГОВИЩЕ

Вносна бележка_КАБ РК ШУМЕН

Вносна бележка КАБ РК ХAСКОВО

Вносна бележка_КАБ РК ЯМБОЛ

Плащания при кандидатстване за ново членство в КАБ за признаване на професионална квалификация „архитект”, 'ландшафтен архитект" или "урбанист", придобита в друга страна член на Европейския съюз
 1. При подаване на документи към Комисията по регистър се заплащат:
 • Такса за разглеждане на документи на стойност /40 лв. без ДДС/48лв с ДДС – бланка на вносна бележка с данни за банков превод образец 11
 • Такса за разглеждане на удостоверения за признаване на професионална квалификация „архитект”, придобита в друга страна член на Европейския съюз на стойност 260 лв. с ДДСбланка на вносна бележка с данни за банков превод образец 8

2.  След издаване на удостоверение за призната професионална квалификация от председателя на КАБ се заплащат еднократно:

 • Встъпителна вноска на новоприети членове на КАБ на стойност 156лв. – Генериране на вносна бележка с данни за банков превод  образец 1
 • Такса за изработване на удостоверения и личен печат в размер на –/0,5 МРЗ без ДДС – 466.50 лв./  559.80 лв. с ДДС – генериране на вносна бележка с данни за банков превод  ОБРАЗЕЦ 5
 • Такса за членски внос за ППП или ОПП от месеца на приемане до края на годината

– Вноска за Пълна проектантска правоспособност / ППП /  по 1/12 от годишната вноска за месеците от календарната година, в които са придобили правоспособност, като сумата се заплаща след решението на УС

– Вноска за Ограничена проектантска правоспособност / ОПП /  по 1/12 от годишната вноска за месеците, в които са придобили правоспособност, като сумата се заплаща след решението на УС;

Възстановяване на проектантска правоспособност

1.Такса за разглеждане на заявлениe на стойност /40 лв. без ДДС/48лв с ДДС.

Възможни начини на плащане:

-Генериране на вносна бележка за банков превод ОБРАЗЕЦ

2. Възстановителна вноска на стойност 50лв.

-Генериране на вносна бележка за банков превод образец 2

3.Такса за ППП или ОПП от месеца на приемане до края на годината

– Вноска за Пълна проектантска правоспособност / ППП /  по 1/12 от годишната вноска за месеците от датата на възстановяване до края на годината

– Генериране на вносна бележка с данни за банков превод образец

– Вноска за Ограничена проектантска правоспособност / ОПП /  по 1/12 от годишната вноска за месеците от датата на възстановяване до края на годината;

– Генериране на вносна бележка с данни за банков превод образец

Промяна на проектантска правоспособност

1.Такса за разглеждане на заявлениe на стойност /40 лв. без ДДС/48лв с ДДС -генериране на вносна бележка за банков превод  ОБРАЗЕЦ 23

2. Доплащане за разликата в проектантската правоспособност от датата на промяната по 5лв. на месец до края на текущата година

3. Такса за изработване на ново удостоверение и личен печат на стойност –/0,5 МРЗ без ДДС – 466.50 лв./ 559.80 лв с ДДС – генериране на вносна бележка за банков превод Образец 6 

Такса за разглеждане на удостоверения за признаване на професионална квалификация "архитект", "урбанист","ландшафтен архитект", придобита в друга страна член на Европейския съюз

Генериране на вносна бележка за банков превод

 • Стандартна услуга, извършвана за срок от 1 месец – 50 лв. без ДДС (с ДДС – 60 лв.) образец 9
 • Бърза услуга, извършвана за срок от 5 работни дни – 94 лв.без ДДС (с ДДС – 120 лв.)Oбразец 10
Такса за разглеждане на заявления за издаване на удостоверение, свързано с придобита или призната професионална квалификация „архитект” на територията на Република България, с цел упражняването й на територията на друга страна член на Европейския съюз

Генериране на вносна бележка за банков превод

 • Стандартна услуга, извършвана за срок от 1 месец – 50 лв. без ДДС (с ДДС – 60 лв.) образец 9
 • Бърза услуга, извършвана за срок от 5 работни дни – 96 лв.без ДДС (с ДДС – 120 лв.) Образец 10
Такса за издаване на удостоверение, което изисква подробна справка от архив
 • Стандартна услуга от 5 работни дни  на стойност /30 лв. без ДДС/ с ДДС -36 лв.

-Генериране на вносна бележка за банков превод образец 25

 • Експресна услуга в срок от 3 календарни дни на стойност /60 лв. без ДДС/с ДДС – 72 лв.

-Генериране на вносна бележка за банков превод образец 26

Такси за изработване на повредени,изгубени документи или печат
 • Такса за изработване на нов печат /0,25 МРЗ без ДДС – 233.25 лв./ 279.90 лв с ДДС – бланка на вносна бележка за банков превод Образец 6
 • Такса за изработване повторно на удостоверение на стойност /20 лв. без ДДС/ 24 лв. с ДДС – генериране на вносна бележка за банков превод – образец 21
Такси свързани с проектантски бюра и дружества

Такса за регистрация на проектантско бюро

-Генериране на вносна бележка за банков превод на стойност /125 лв. без ДДС/ 150 лв. с ДДСобразец 13

Такса за промени в регистрацията на проектантско бюро

– Генериране на вносна бележка за банков превод на стойност 75 лв.- образец 14

– Онлайн плащане

Такса за регистрация на чуждестранно проектантско бюро от ЕС в Република България

-Генериране на вносна бележка за банков превод на стойност 72лв.  образец 17

-Онлайн плащане

Такса за регистрация на чуждестранно проектантско бюро от трети държави в Република България
Празен раздел. Редактирайте страницата, за да добавите съдържание тук.
Такса за регистрация на дружество с участие на чуждестранен архитект (чуждестранни архитекти) в Република България
Празен раздел. Редактирайте страницата, за да добавите съдържание тук.
Такса за регистрация на дружество

-Генериране на вносна бележка за банков превод на стойност 500лв. Oбразец 15

Такса за промени в регистрацията на дружество

-Генериране на вносна бележка за банков превод на стойност 250лв. образец 16

Такси свързани с регистрация на договори за проектиране

Такса за издаване на удостоверения за регистриран договор

-Генериране на вносна бележка за банков превод образец 20

-Онлайн плащане

Такси свързани с Комисията по дисциплинарно производство

Такса за разглеждане на заявление и жалби към КДП

-Генериране на вносна бележка за банков превод на стойност 300лв. за разглеждане на заявления и жалби към Комисията по дисциплинарно производство от трети лица и не членове на КАБ образец_22

-Онлайн плащане