Регистър архитекти

04731 Платена ППП за 2024 г.

арх. Иво Кирилов Манов

За контакт

Адрес

Перник

Рег. № в КАБ

04731

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Перник

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I