Регистър архитекти

Александър Недев Платена ППП за 2020 г.

л.арх. Александър Петров Недев

За контакт

Адрес

София 1000, ул. "Стефан Караджа" 5

Уебсайт

http://www.landscapingbg.com

Рег. № в КАБ

04163

Професионална квалификация

Ландшафтен Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София Ж-Средец

Том и Раздел

Том: IV , Раздел: I

Проектантски бюра
ПИТАЛ – АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ ЕТ