Регистър архитекти

01576 Платена ППП за 2021 г.

арх. Николай Николаев Баровски

УАСГ , 2001г. Магистър архитект, катедра "Градоустройство" 2001- до сега - проектант и ръководител проекти в "КАЛИ" ООД, гр. София допълнителна квалификация и интереси в областта на устройственото планиране, устойчиво проектиране, BIM технологии, фън-шуй, интердисциплинарни разработки и др.

За контакт

Адрес

"КАЛИ" ООД, гр. София 1000, ул. Г. С Раковски 137

Уебсайт

http://www.kaliltd.com

Рег. № в КАБ

01576

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София Г-Красно село

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Допълнителни сертификати (1)
Проектантски бюра
КАЛИ ООД