Регистър архитекти

03719 Платена ППП за 2024 г.

арх. Марин Иванов Велчев

Арх. Марин Велчев е роден в гр. Варна, възпитаник на ТС "Васил Левски" специалност - Архитектура (1991-1995 г.) През 2008 г. се дипломира с отличие във ВСУ "Черноризец Храбър", специалност „Архитектура“ в катедра „Промишлени сгради“ с дипломен ръководител (проф. д-р арх. Любен Сиврев) Същата година основава заедно със своят брат-близнак арх. Калин Велчев архитектурно студио „нюАрх“ООД. В периода 2016-2021 е член на съвета на КАБ РК–Варна, а през месец септемви 2020 г. е избран на редовно събрание на колегията за председател на КАБ - РК Варна. Член е на УС на КАБ.

За контакт

Адрес

Варна 9000, ул."Добри Чинтулов" №16

Рег. № в КАБ

03719

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Варна

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Проектантски бюра
НЮАРХ ООД