Регистър архитекти

03719 Платена ППП за 2021 г.

арх. Марин Иванов Велчев

За контакт

Адрес

Варна, ул.Добри Чинтулов №16

Уебсайт

http://www.newarch.org

Рег. № в КАБ

03719

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Варна

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Допълнителни сертификати (1)
Проектантски бюра
НЮАРХ ООД