Регистър архитекти

01074 Платена ППП за 2024 г.

арх. Петър Иванов Мурджев

● Випуск 1995 г. – УАСГ – София, катедра "Обществени сгради" ● 1996 – 1997 г. – проектант в "ДЕКО" ООД – гр.Пазарджик ● 1997 – 2007 г. – проектант на свободна практика ● от 2008 г. – управител на "ПМ Арх" ЕООД

За контакт

Адрес

гр.Пазарджик 4400, ул.”Тракийска” 29А,ет.1, e-mail: p.murdjev@gmail.com

Уебсайт

http://pmar38.wixsite.com/pm-arch

Рег. № в КАБ

01074

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Пазарджик

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Проектантски бюра
ПМ АРХ ЕООД