Регистър архитекти

Платена ППП за 2024 г.

арх. Вичка Стоянова Колева

За контакт

Адрес

гр.Търговище ул."Клокотница" 7А ет.2

Рег. № в КАБ

00712

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Търговище

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I