Регистър архитекти

Платена ППП за 2024 г.

арх. Валерий Кузманов Колев

За контакт

Адрес

Гр. Шумен, ул."Цар Освободител" №69, ет.3

Уебсайт

http://01048

Рег. № в КАБ

01048

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Шумен

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Проектантски бюра
АРХИТИМ ЕООД