Регистър архитекти

01755 Платена ППП за 2024 г.

арх. Петър Димитров Червеняшки

За контакт

Адрес

Враца 3000, бул.''Хр.Ботев'' 18, ет.3, офис 34

Рег. № в КАБ

01755

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Враца

Том и Раздел

Том: I , Раздел: IV

Проектантски бюра
ПИНО 55 ЕТ ПИНО 55 ЕООД