Регистър архитекти

01451 Платена ППП за 2024 г.

арх. Чавдар Борисов Тенев

За контакт

Уебсайт

http://01451

Рег. № в КАБ

01451

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Пловдив

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I