Регистър архитекти

Платена ППП за 2020 г.

арх. Чавдар Борисов Тенев

За контакт

Адрес

Пловдив,ул."Ген.Кюркчиев"№12

Рег. № в КАБ

01451

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Пловдив

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I