Регистър архитекти

01451 Платена ППП за 2023 г.

арх. Чавдар Борисов Тенев

За контакт

Адрес

Пловдив,ул."Ген.Кюркчиев"№12

Уебсайт

http://01451

Рег. № в КАБ

01451

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Пловдив

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I