Регистър архитекти

00185 Платена ППП за 2021 г.

арх. Тошо Стефанов Станев

За контакт

Адрес

гр.Плевен,ул."Хаджи Ангел"24,вх.Б,ет.4,ап.10

Уебсайт

http://00185

Рег. № в КАБ

00185

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна по Чл. 230 от ЗУТ с обхват на ограничение Община : Долни Дъбник

Регионална колегия

Плевен

Том и Раздел

Том: I , Раздел: IV

Декларарирани данни:
  • Служител към държавна администрация:
    ОБЩИНА, община Д. ДЪБНИК