Регистър архитекти

Маргарита Козовска Платена ППП за 2020 г.

арх. Маргарита Александрова Козовска

За контакт

Адрес

София, кв.Гео Милев, ул."Хубавка"11

Рег. № в КАБ

01123

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - област

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Проектантски бюра
МОДУС 313 ООД