Регистър архитекти

Платена ППП за 2020 г.

арх. Банко Венелинов Банов

За контакт

Адрес

Ст.Загора, бул."Славянски" 47, офис 18

Рег. № в КАБ

01247

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Стара Загора

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I