Регистър архитекти

Платена ППП за 2024 г.

арх. Сергей Богданов Денчев

Рег. № в КАБ

01109

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Ловеч

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I