Регистър архитекти

Платена ППП за 2023 г.

арх. Сергей Богданов Денчев

За контакт

Адрес

Ловеч, ул."Търговска" №55, ВХ. "Е", ет.3, ап.1

Рег. № в КАБ

01109

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Ловеч

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I