Регистър архитекти

Платена ППП за 2024 г.

арх. Радосвета Георгиева Хаджиева

За контакт

Адрес

6600 гр.Кърджали, ул."Екзарх Йосиф" №5,ет.1

Рег. № в КАБ

01144

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Кърджали

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I