Регистър архитекти

00034 Платена ППП за 2023 г.

арх. Александър Костадинов Сандев

За контакт

Адрес

Благоевград,бул."Васил Левски" 3,вх.Б,ет.1,ап.1

Рег. № в КАБ

00034

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Благоевград

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I