Регистър архитекти

01125 Платена ППП за 2024 г.

арх. Ралица Светозарова Панайотова

За контакт

Адрес

гр.Русе,7000,ул. Александровска №64

Рег. № в КАБ

01125

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Русе

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Проектантски бюра
АРУИД ЕООД ЕООД