Регистър архитекти

Платена ППП за 2024 г.

арх. Борислав Георгиев Владимиров

За контакт

Адрес

гр. София, ул. "Перник" 114, офис 6а тел. 02/9201240

Уебсайт

http://diart.bg

Рег. № в КАБ

01881

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - област

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I