Регистър - Членове на КАБ

Търсене по име, фамилия, регистрационен номер или колегия.

Общо членове на КАБ: 6641 | Показват се 1 - 20 от 30 открити съвпадения:

Снимка Име Фамилия Рег. № ПП Професионална квалификация Регионална колегия Архитектурна колегия
Антонина Огнева 00935 Пълна Архитект Силистра
Антонио Фернандез 06764 Пълна Архитект Силистра
Атанаска Айдемирска Атанаска Айдемирска 00265 Пълна Архитект Силистра
Валя Целова 00887 Пълна Архитект Силистра
Венелин Ганчев 02860 Няма Архитект Силистра
Весела Иванова Весела Иванова 05901 Пълна по Чл. 230 от ЗУТ с обхват на ограничение Община Архитект Силистра
Димитър Огнев 05253 Ограничена Архитект Силистра
Димитър Димитров 06717 Ограничена с органичение Община Архитект Силистра
Димо Димов 01283 Пълна Ландшафтен Архитект Силистра
Евгения Трупчева 00934 Пълна Архитект Силистра
04906 Иван Пенев 04906 Пълна по Чл. 230 от ЗУТ с обхват на ограничение Община Архитект Силистра
Иво Атанасов 05799 Пълна Архитект Силистра
Йоана Де Хас 07195 Пълна Архитект Силистра
04903 Марин Неделчев 04903 Пълна по Чл. 230 от ЗУТ с обхват на ограничение Община Архитект Силистра
Мария Николова 00773 Пълна по Чл. 230 от ЗУТ с обхват на ограничение Община Архитект Силистра
04704 Мария Илчева-Иванова 04704 Пълна Архитект Силистра
Милен Узунов 00891 Пълна Архитект Силистра
Мира Габрашкова 00266 Пълна Архитект Силистра
Мирослав Орлоев 05285 Пълна по Чл. 230 от ЗУТ с обхват на ограничение Община Архитект Силистра
Мирослав Маринов 06356 Няма Ландшафтен Архитект Силистра