Регистър архитекти

04906 Платена ППП за 2020 г.

арх. Иван Руменов Пенев

За контакт

Адрес

с.Калипетрово,общ.Силистра,ул.Нов Живот 39

Рег. № в КАБ

04906

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна по Чл. 230 от ЗУТ с обхват на ограничение Община : Кайнарджа, Алфатар и Дулово

Регионална колегия

Силистра

Том и Раздел

Том: I , Раздел: IV