Регистър архитекти

04906 Платена ППП за 2024 г.

арх. Иван Руменов Пенев

Рег. № в КАБ

04906

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна по Чл. 230 от ЗУТ с обхват на ограничение Община : Кайнарджа, Алфатар и Дулово

Регионална колегия

Силистра

Том и Раздел

Том: I , Раздел: IV

Декларарирани данни:
  • Служител към държавна администрация:
    главен архитект, община Дулово, Кайнарджа, Алфатар