Регистър архитекти

Платена ППП за 2024 г.

арх. Милен Николов Узунов

Рег. № в КАБ

00891

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Силистра

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Проектантски бюра
АРХИТЕКТ УЗУНОВ ЕООД