Регистър архитекти

Платена ППП за 2024 г.

арх. Иво Димитров Атанасов

Рег. № в КАБ

05799

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Силистра

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I