Регистър архитекти

Атанаска Айдемирска Платена ППП за 2024 г.

арх. Атанаска Стодева Айдемирска

Проекти в областта на градоустройството, жилищни, обществени, промишлени сгради, паметници на културата, интериор Контакти: alcor_2@abv.bg

Рег. № в КАБ

00265

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Силистра

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Проектантски бюра
АВА ДИЗАЙН ООД