Регистър архитекти

Атанаска Айдемирска Платена ППП за 2022 г.

арх. Атанаска Стодева Айдемирска

За контакт

Адрес

гр.Силистра,ул."Христо Ботев" 6,вх.А,ет.3,ап.6

Уебсайт

http://00265

Рег. № в КАБ

00265

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Силистра

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Декларарирани данни:
  • Служител към държавна администрация:
    , община
Допълнителни сертификати (1)
Проектантски бюра
АВА ДИЗАЙН ООД