Регистър архитекти

Платена ОПП за 2024 г.

арх. Димитър Венциславов Огнев

Рег. № в КАБ

05253

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Ограничена

Регионална колегия

Силистра

Том и Раздел

Том: III , Раздел: I