Регистър архитекти

Платена ППП за 2020 г.

арх. Мария Друмева Николова

За контакт

Адрес

Силистра,ул.Добрич 72,вх.Б,ап.9

Рег. № в КАБ

00773

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна по Чл. 230 от ЗУТ с обхват на ограничение Община : Ситово

Регионална колегия

Силистра

Том и Раздел

Том: I , Раздел: IV