Регистър архитекти

Платена ППП за 2021 г.

арх. Мария Друмева Николова

За контакт

Адрес

Силистра,ул.Добрич 72,вх.Б,ап.9

Рег. № в КАБ

00773

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна по Чл. 230 от ЗУТ с обхват на ограничение Община : Ситово

Регионална колегия

Силистра

Том и Раздел

Том: I , Раздел: IV

Декларарирани данни:
  • Действа, като строител/строителен преприемач чрез фирма:
    АРХИТЕКТ ДРУМЕВА ЕООД и ЕТ АРХИТРАВ-МАРИЯ ДРУМЕВА
  • Служител към държавна администрация:
    Главен архитект, община Община Ситово